Personer med namnet Papegoja

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Papegoja som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Papegoja

Namn Född Död
Papegoja 1703 1706
Johan Fredrik Papegoja 1690 1690
Harald Papegoja 1687 -
Johan Papegoja 1685 -
Elisabet Katarina Papegoja 1678 1753
Karl Papegoja 1680 -
Kristina Maria Papegoja 1685 -
Helena Papegoja 1677 1756
Adolf Papegoja 1680 1709
Gustav Papegoja 1675 1705
Katarina Papegoja 1682 1747
Johan Papegoja 1650 -
Bernt Papegoja 1649 1700
Gustav Adolf Papegoja 1648 1675
Göran Papegoja 1647 1693
Karin Papegoja 1630 -
Johan Papegoja 1620 1667
Bengt Papegoja - -
Elisabet Papegoja 1682 1774
Anna Brita Papegoja 1681 1765
Kristina Papegoja 1680 1748
Erik Papegoja 1678 1698
Brynte Papegoja - -
Bengt Papegoja 1650 1675
Maria Elisabet Papegoja 1685 -
Anna Katarina Papegoja 1685 -
Magdalena Papegoja 1683 1711
Helena Papegoja 1675 -
Bengt Papegoja - -
Papegoja - -
Kristina Papegoja 1645 -
Gertrud Papegoja 1650 -
Bengt Papegoja 1650 -
Brynte Papegoja 1627 1694
Hans Papegoja 1625 1664
Märta Börjesdotter Papegoja 1590 -
Markus Börjesson Papegoja 1590 1647
Göran Börjesson Papegoja 1590 1658
Bengt Börjesson Papegoja 1590 1644

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Papegoja eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.