Personer med namnet Palme

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Palme som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Palme

Namn Född Död
Jakob Palme 1629 1679
Johannes Palme 1755 1788
Katarina Maria Palme 1745 1798
Gillius Palme 1740 -
Erik Palme 1737 1815
Ingegerd Selma Augusta Palme 1877 -
Anna Augusta Palme 1868 -
Karl Erik Rutger Palme 1866 -
Elin Augusta Palme 1861 -
Birger Adolf Palme 1858 -
Harald August Palme 1856 -
Johan Henrik Palme 1841 -
Olof Palme 1884 -
Sven Olof Joachim Palme 1927 1986
Gunnar Palme 1886 1934
Sven Teodor Palme 1854 1934
Klara Augusta Palme 1822 -
Adolf Kristian Palme 1811 1889
Helena Lovisa Palme 1809 -
Johan Teodor Palme 1808 -
Fredrik August Palme 1807 -
Johan Palme 1778 1845
Kristina Elisabet Palme 1817 -
Fredrik August Palme 1807 1859

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Palme eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.