Personer med namnet Palin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Palin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Palin

Namn Född Död
Karl d'Ohsson Palin 1872 1873
Gustav Palin 1862 1885
Claire Lovisa Aurore Palin 1859 -
Edmund Palin - -
Robert Palin 1813 1874
Eva Gustava Maria Klara Palin 1811 1834
Eugenia Druie Dorotee Palin 1809 1823
Klara Palin 1808 -
Amelia Palin 1801 1887
Adolf Nikolaus Konstantin Ignatius Palin 1799 1861
Johannes Palin 1657 1715
Jakob Palin 1780 -
Johan Gustav Palin 1774 -
Karl Fredrik Palin 1767 -
Maria Elisabet Palin 1743 1785
Ulrika Palin 1742 1783
Margareta Kristina Palin 1736 -
Hans Palin 1735 1783
Nils Palin 1701 1747
Karl Fredrik Palin 1767 -
Nils Gustav Palin 1765 1842
Sofia Gustava Palin 1788 -
Anna Teresia Palin 1784 -
Karl Fredrik Palin 1781 -
Maria Cornelia Palin 1780 -
Nils Palin 1741 1801
Johanna Katarina Palin 1785 1859
Ebba Aurore Lucie Palin 1860 1904

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Palin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.