Personer med namnet Palander

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Palander som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Palander

Namn Född Död
Torsten Reinhold Palander 1938 -
Alf Eskil Gustaf Palander 1931 2004
Sigrid Runa Sofia Palander 1929 2005
Rune Robert Palander 1926 1971
Sven Alfred Palander 1924 1959
Sten Rudolf Palander 1922 2001
Isak Alfred Palander 1879 1967
Johan Palander 1690 1742
Jonas Vilhelm Palander 1727 1786
Axel Vilhelm Palander 1853 1915
Herman Karl Palander 1840 -
Amalia Karolina Palander 1837 -
Erik Adolf Palander 1833 -
Sally Fredrika Palander 1832 -
Karl Vilhelm Palander 1800 1865
Arvid Adolf Palander 1798 1848
Lars Adolf Palander 1758 1840
Mary Palander 1874 -
Louise Katarina Palander 1872 -
Annie Constance Palander 1871 -
Axel August Palander 1869 1931
Adolf Arnold Louis Palander 1842 1920
Axel Fredrik Palander 1802 1857
Emmy Adolfine Palander 1847 -
Folke Vilhelm Palander 1875 -
Arvid Herbert Palander 1873 -
Kasper Adolf Palander 1866 1890
Adolf Karl Folke Adolfsson Palander 1835 1876
Karolina Hedvig Agate Elisabet Palander 1869 -
Axel Ernst Palander 1835 1865

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Palander eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.