Personer med namnet Ouchterlony

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ouchterlony som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ouchterlony

Namn Född Död
Hanna Cordelia Ouchterlony 1838 1924
Isak Ouchterlony 1766 1835
Edit Karolina Ouchterlony 1884 1884
Elsa Charlotta Ouchterlony 1882 1963
John Bertil Helmer Ouchterlony 1881 1962
Anna Amanda Ouchterlony 1880 1930
Ernst Sigurd Ouchterlony 1878 1956
Signe Maria Ouchterlony 1877 1930
Ernst Hilding Ouchterlony 1874 1935
Anna Charlotta Ouchterlony 1873 1874
Oskar William Ouchterlony 1871 1921
Ernst Ulrik August Ouchterlony 1840 1922
Sven Hans Ragnvald Ouchterlony 1939 -
Lars Bertil Ouchterlony 1948 -
Bengt Ulf Ouchterlony 1937 1989
Ulla Charlotte Ouchterlony 1945 -
Susanne Margareta Ouchterlony 1949 -
Fred William Ouchterlony 1909 1974
Gösta Ouchterlony 1908 1946
Kjell Ernst Ouchterlony 1906 1979
Bengt Harry Ouchterlony 1904 1972
Ernst Herbert Konstantin Ouchterlony 1869 1942
Fabian Konstantin Ouchterlony 1803 1880
Ninni Ouchterlony 1868 1943
Anna Ouchterlony 1874 -
Emil Mauritz Fabian Ouchterlony 1840 1922
Ulf Douglas Johan Marcus Ouchterlony 1977 -
Ann Cecilia Ouchterlony 1975 -
Lisa Helena Kristina Ouchterlony 1986 -
Karin Marianne Ouchterlony 1978 -
Dan Andreas Ouchterlony 1975 -
Tim Örjan Ouchterlony 1961 -
Björn Quentin Ouchterlony 1956 -
Frank Bertel Ouchterlony 1950 -
Mats Gunnar Ouchterlony 1946 -
John Rolf Örjan Ouchterlony 1945 -
Finn Thomas Ouchterlony 1943 -
Örjan Tomas Gunnarsson Ouchterlony 1914 2004
Wivica Gunnarsdotter Ouchterlony 1906 -
Lis-Marit Gunnarsdotter Ouchterlony 1909 -
Gunnar Fabian Ouchterlony 1876 1970

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ouchterlony eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.