Personer med namnet Östberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Östberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Östberg

Namn Född Död
Anna Viktoria Östberg 1898 1932
Gustav Östberg 1807 1871
Jonas Jonsson Östberg 1772 1851
Mätta Östberg 1846 1878
Ulrica Ingeborg Botilla Östberg 1849 1859
Sven Persson Östberg 1824 -
Per Östberg 1783 -
Kethy Eva Maria Östberg 1919 -
Sven Persson Östberg 1824 -
Per Östberg 1783 1845
Mårten Östberg 1740 1803
Nils Larsson Östberg - -
Karl Engelbrekt Emanuel Östberg 1890 1974
Jan Bertil Östberg 1954 -
Joel Bertil Östberg 1920 2015
Ada Margareta Östberg 1906 2002
Bernhard Jakob Östberg 1880 -
Knut Olof Vilhelm Östberg 1922 1984
Anna Augusta Östberg 1856 -
Karl Östberg 1764 1842
Johanna Emelie Östberg 1816 1894
Carl Anton Ostberg 1869 -
Helena Maria Ostberg 1863 -
Christina Elisa Ostberg 1860 -
Hans Ostberg 1827 1888
Maria Kristina Östberg 1802 -
Yngve Östberg 1867 -
Tora Östberg 1860 1908
Hjalmar Östberg 1864 1882
Harald Östberg 1859 -
Gerda Östberg 1862 1941
Karl Östberg 1834 1891
Hervor Ragnarsdotter Östberg 1912 -
Gunvor Ragnarsdotter Östberg 1910 -
Elsvor Ragnarsdotter Östberg 1914 -
Susanna Ragnarsdotter Östberg 1920 -
Ragnar Östberg 1866 1945

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Östberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning