Personer med namnet Osbeck

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Osbeck som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Osbeck

Namn Född Död
Gunnel Magdalena Osbeck 1956 -
Yngve Morgan Osbeck 1951 -
Sven Gösta Osbeck 1948 -
Ebbe Sigurd Osbeck 1946 -
Kurt Herbert Osbeck 1953 -
Gustav Sixten Osbeck 1951 -
Sune Anders Osbeck 1949 -
Alf Bertil Georg Osbeck 1945 1996
Bernt Gunnar Thomas Osbeck 1953 -
Elisabeth Osbeck 1945 -
Ruth Margareta Osbeck 1930 1991
Ingrid Lovisa Osbeck 1924 1993
Gunnar Algot Osbeck 1922 1984
Stig Torsten Osbeck 1919 1991
Knut Mauritz Osbeck 1917 1981
Sven Lennart Osbeck 1916 2002
Märta Sofia Osbeck 1914 2005
Gustav Herbert Osbeck 1912 1974
Karin Maria Osbeck 1910 1996
Alrik Ludvig Osbeck 1909 2003
Karl Sigvard Osbeck 1907 1992
Anita Margareta Osbeck 1950 -
Erik Lennart Osbeck 1947 -
Laila Ing-Marie Osbeck 1946 -
Sven Osbeck 1772 -
Catharina Osbeck 1744 -
Swen Osbeck 1740 1771
Sven Osbeck 1772 -
Emanuel Osbeck 1799 -
Sven Osbeck 1822 1886
Max Alfred Svensson Osbeck 1876 1967
Erik Valdemar Osbeck 1921 1999

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Osbeck eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.