Personer med namnet Örtengren

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Örtengren som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Örtengren

Namn Född Död
Johan Reinold Örtengren 1862 -
John Örtengren - -
Julia Kristina Vilhelmina Örtengren 1851 1934
Ruth Merit Örtengren 1911 -
Siv Berit Örtengren 1949 -
Johan Örtengren 1707 1788
Beata Charlotta Örtengren 1780 -
Henrika Gustava Örtengren 1779 -
Lovisa Ulrika Örtengren 1777 -
Johannes Magnus Örtengren 1775 1820
Brita Kristina Örtengren 1783 -
Anna Sofia Örtengren 1771 -
Margareta Katarina Örtengren 1769 -
Johanna Maria Örtengren 1773 1828
Henrik Örtengren 1744 1807
Henrik Örtengren 1744 -
Thomas Örtengren 1920 -
Jan Henrik Örtengren 1918 -
Sven Olof Örtengren 1918 -
Sven Tomas Örtengren 1885 -
Gefion Göta Selma Helena Örtengren 1868 1953
Helmer Sven Örtengren 1852 1922
Johan Adolf Örtengren 1825 1852
Sven Reinhold Örtengren 1824 1897
Maria Lovisa Örtengren 1821 -
Elma Laura Örtengren 1820 1903
Henrika Elisabet Örtengren 1818 1875
Anna Charlotta Örtengren 1832 -
Ulrika Sofia Amanda Örtengren 1830 -
Edvard Jakob Örtengren 1828 1829
Jakob Henrik Örtengren 1782 1834
Frans Albion Viktor Örtengren 1854 1935
Selma Maria Örtengren 1857 1932
Sven Götrik Örtengren 1854 1880
Karl Fritiof Örtengren 1851 1934
David Henrik Örtengren 1848 1856
Karl Henrik Örtengren 1815 1862
Julia Charlotta Örtengren 1846 1916
Svea Götilda Örtengren 1850 1926
Maria Regina Örtengren 1711 1788

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Örtengren eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning