Personer med namnet Örnberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Örnberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Örnberg

Namn Född Död
Elida Maria Örnberg 1870 1965
Karl Axel Göte Örnberg 1913 1977
Uno Örnberg 1916 1992
Karl Axel Örnberg 1851 1926
Otto Örnberg 1869 1930
Vilhelm Örnberg 1864 1925
Magnus Örnberg 1824 1904
Göran Fredrik Örnberg 1781 1814
Karl Jakob Örnberg 1779 1845
Axel Örnberg 1778 1800
Nils Per Örnberg 1776 1778
Elisabet Magdalena Örnberg 1771 1771
Sara Maria Örnberg 1769 -
Erik Örnberg 1768 1797
Hans Olof Örnberg 1767 1804
Märta Helena Örnberg 1761 1799
Anna Brita Örnberg 1760 -
Sofia Margareta Örnberg 1762 1831
Olof Örnberg 1724 1804
Johan Olof Örnberg 1809 -
Sara Margareta Örnberg 1805 -
Anders Magnus Örnberg 1775 1853
Sara Eugenia Örnberg 1858 1932
Emma Fausta Örnberg 1854 -
Gustav Axel Örnberg 1846 -
Karolina Olivia Örnberg 1842 -
Karl Magnus Örnberg 1816 1889
Sofia Elisabet Örnberg 1851 1923
Olof Örnberg 1721 1787
Olof Örnberg 1723 1775
Brita Elisabet Örnberg 1720 1789
Nils Andreas Örnberg 1718 1793
Katarina Regina Örnberg 1693 1766
Nils Örnberg 1685 1771
Gustav Örnberg 1682 -
Olof Örnberg 1680 1738
Nils Örnberg 1651 1738
Fredrika Örnberg 1856 1921
Barbro Katarina Örnberg 1774 1815

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Örnberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning