Personer med namnet Oldenburg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Oldenburg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Oldenburg

Namn Född Död
Karl Magnus Oldenburg 1761 1848
Bror August Xenofon Björn Oldenburg 1826 1891
Johan Axel Oldenburg 1832 1915
Otto Vilhelm Teodor Oldenburg - -
Hedvig Josefine Oldenburg 1830 -
Anna Charlotta Teodora Oldenburg 1826 1885
Abraham Oldenburg 1821 1892
Henriette Eleonora Oldenburg 1821 1878
Hampus Julius Oldenburg 1819 1876
Engel Abrahamina Oldenburg 1817 1903
Ulrika Antonia Oldenburg 1816 1902
Claes Fredrik Oldenburg 1787 1864
Johan Abraham Oldenburg 1784 1865
Henrik Julius Oldenburg 1780 1861
Brita Maria Oldenburg 1781 -
Johanna Maria Oldenburg 1811 -
Karl Ernst Oldenburg 1804 1816
Georg Oldenburg 1802 -
Fredrika Oldenburg 1801 -
Frans Karl Oldenburg 1799 1824
Magdalena Oldenburg 1798 1837
Johan Oldenburg 1797 1861
Frans Magnus Oldenburg 1777 1826
Brita Lovisa Oldenburg 1783 -
Fredrika Sofia Oldenburg 1782 1846
Lovisa Kristina Oldenburg 1771 1846
Brita Maria Oldenburg 1765 1830
Karl Ernst Oldenburg - -
Kristian Oldenburg 1717 1772
Georg Henrik Oldenburg 1705 -
Henrik Oldenburg 1670 -
Johan Fredrik Oldenburg 1756 1826
Kristian Ludvig Oldenburg 1750 1813
Frans Ernst Oldenburg 1710 1762
Karl Ernst Oldenburg 1744 1812
Gustava Elisabet Oldenburg 1774 1839
Kristian Henrik Oldenburg 1676 1718
Brita Margareta Oldenburg 1717 1795

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Oldenburg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning