Personer med namnet Oldberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Oldberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Oldberg

Namn Född Död
Barbro Oldberg 1675 1706
Mats Oldberg - -
Gustav Albert Oldberg 1839 1923
Anders Oldberg 1768 -
Margareta Oldberg 1766 1810
Kristina Oldberg 1759 1760
Erik Oldberg 1820 -
Brita Oldberg 1817 1884
Johan Oldberg 1815 -
Katarina Oldberg 1824 -
Elias Oldberg 1784 1860
Jakob Oldberg 1786 -
Salomon Oldberg 1790 -
Petrus Oldberg 1786 -
Jakob Oldberg 1785 1785
Johan Oldberg 1726 1803
Kristina Mätta Oldberg 1765 1802
Petrus Oldberg 1778 -
Anders Oldberg 1775 1833
Johannes Oldberg 1773 -
Maria Oldberg 1771 1843
Olof Oldberg 1769 -
Margareta Oldberg 1767 -
Erik Oldberg 1764 -
Anders Oldberg 1724 1782
Johannes Oldberg 1779 -
Olof Oldberg 1775 -
Andreas Oldberg 1783 -
Erik Oldberg 1734 -
Maria Oldberg 1738 -
Olaus Oldberg 1736 -
Elias Oldberg 1733 1782
Maria Oldberg 1731 1732
Margareta Kristina Oldberg 1729 1730
Petrus Oldberg 1745 -
Olof Oldberg 1703 1761
Maria Oldberg 1694 1757
Brita Oldberg 1672 -
Per Erik Efraim Oldberg - -
Matilda Katarina Oldberg 1831 1897
Velam Persson Oldberg 1712 1794

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Oldberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning