Personer med namnet Olai

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Olai som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Olai

Namn Född Död
Lukas Olai Gadd 1615 1681
Ericus Olai Anthelius - -
Johan Olai Anthelius - -
Petrus Olai 1601 1680
Johannes Olai Luth 1625 1677
Andreas Olai Plantin 1631 -
Nils Nicolaus Olai Plantin 1629 -
Zackarias Olai Plantin 1625 -
Johannes Olai Acrelius 1634 1711
Simon Olai Nauclérus 1570 1638
Petrus Olai 1570 1628
Johannes Olai 1580 1637
Nicolaus Olai Klint 1590 1653
Laurentius Olai Snabb 1540 1594
Johannes Olai Lundberg 1669 1749
Laurentius Olai Gestricius 1530 1565
Martinus Olai Gestricius 1530 1585
Johannes Olai Austrenius 1630 -
Ericus Olai Anthelius 1575 1612
Zakarias Olai Anthelius 1583 1624
Petrus Olai Anthelius 1580 -
Martinus Olai 1570 1617
Lars Laurentii Agrelius Olai Olofsson 1600 1668
Johannes Olai Hellenius 1645 1701
Olaus Olai Hellenius 1644 1699
Benedictus Olai Hellenius 1639 1714
Andreas Olai Hellenius 1641 1697
Ericus Olai Hesselius 1641 1667
Andreas Olai Hesselius 1644 1700
Andreas Olai Norbelius 1622 1685
Hans Olai Boustedt 1717 1795
Detlof Olai Boustedt 1730 1801
Nicolaus Olai 1570 1624
Henricus Olai Gislerus 1638 1680
Ericus Olai 1595 1631
Olaus Olai Wexionius 1626 1671
Erik Olai Huss 1669 1727
Johan Olai Drake 1630 1693
Johannes Olai Kanik 1639 1679
Olaus Olai 1575 -
Nikolaus Olai Lagerlund 1673 1736
Nicolaus Olai Aurelius 1622 1702
Johan Mauritz Olai Holmqvist 1705 1774
Stephanus Olai Bellinus 1565 1629
Ericus Olai Krum 1605 -
Andreas Olai 1579 1659
Samuel Olai Tempelman 1711 1748
Petrus Olai 1550 -
Signe Selma Leocadie Olai 1871 -
Folke Olof Johan Abraham Olai 1874 -
Anna Emilia Olai 1870 1959
Ingrid Ylva Gustava Olai 1884 1954
Johan Olof Emil Gustav Olai 1841 1900
Jonas Olai Ellembergh 1648 1703
Nicolaus Olai 1555 1600
Philippus Olai Utterbom 1660 1704
Andreas Olai Ventilius 1622 1654
Troelius Olai Choraeus 1613 1699
Johannes Olai Unge - 1691
Ericus Olai Plantin 1633 1688
Zakarias Olai Plantin 1625 1688
Rolandus Olai Bure 1587 1670
Andreas Olai Millberg - 1749
Laurentius Olai Wallius 1588 1638
Johannes Olai - -
Jonas Olai Gudhemius 1620 -
Georgius Olai Kjörning 1669 1710
Petrus Olai Nobelius 1656 1707
Nicolaus Olai Ljurenius 1590 1669
Nicolaus Olai Insulpontanius 1622 1689
Andreas Olai 1512 1569
Nicolaus Olai Helsingus - -
Nicolaus Olai Plantin 1629 1685
Christophorus Olai Aurivillius 1652 1709
Zakarias Olai Anthelius 1583 1624
Johannes Olai Anthelius 1575 1646
Andreas Olai Fornander 1648 1710
Petrus Olai Fontelius 1622 1684
Nicolaus Olai 1565 1629
Ericus Olai 1560 -
Ericus Olai Kaxe 1530 1584
Carolus Olai Hising 1572 1642
Engelbertus Olai Helsingus 1525 1602
Benedictus Olai Bergius 1633 1694

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Olai eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning