Personer med namnet Öhrström

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Öhrström som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Öhrström

Namn Född Död
Anna Kristina Öhrström 1779 1853
Hjalmar Öhrström 1834 1915
Oskar Öhrström 1830 1880
Charlotta Öhrström 1829 1890
Eugenie Augusta Matilda Öhrström 1827 -
Aurora Elisabet Julia Öhrström 1826 -
Edvard Karl Frans Öhrström 1820 1900
Karl Oskar Öhrström 1811 1840
Hilma Aurora Lovisa Öhrström 1832 1900
Gustava Kristina Öhrström 1787 -
Maria Kristina Öhrström 1785 1786
Gustav Öhrström 1751 1787
Karl Gustav Öhrström 1727 -
Gustav Öhrström 1700 1766
Karl Adolf Öhrström 1785 1846
Gustav Hartman Öhrström 1783 1859
Sebalt Hartman Öhrström 1739 1826
Charlotta Lovisa Öhrström 1776 1837
Milton Axel Öhrström 1994 -
Claes Göran Erik Öhrström 1915 1980
Bill Göran Fredrik Öhrström 1943 -
Eva Johanna Öhrström 1840 -
Viktor Ivar Öhrström 1871 1948
Johannes Öhrström - -
Inga Katarina Öhrström 1779 1832

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Öhrström eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning