Personer med namnet Öhrling

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Öhrling som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Öhrling

Namn Född Död
Gerd Boyian Harriet Öhrling 1928 -
Matilda Augusta Öhrling 1860 1911
Karl Peter Öhrling 1842 1917
Petrus Öhrling 1760 -
Johan Olof Erik Öhrling 1886 -
Karl Axel Öhrling 1884 -
Märta Beda Josefina Öhrling 1882 -
Nils Gustav Öhrling 1880 -
Hulda Valborg Öhrling 1879 -
Edla Karolina Axelina Öhrling 1877 -
Anna Gunilla Öhrling 1893 -
Karl Gustav Zakarias Öhrling 1850 1923
Brita Kristina Öhrling 1726 -
Klara Öhrling - -
Viktor Öhrling 1841 -
Nils Jonas Öhrling 1839 -
Eufrosyne Cecilia Öhrling 1844 -
Nils Jakob Öhrling 1813 1848
Adrianne Jakobina Kristina Öhrling 1848 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Öhrling eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning