Personer med namnet Ogilwie

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ogilwie som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ogilwie

Namn Född Död
James Ogilwie 1480 -
Patrik Ogilwie 1510 -
Andreas Ogilwie 1540 -
Katarina Emerentia Ogilwie 1695 1771
Anna Elisabet Ogilwie - -
Augusta Maria Ogilwie - -
Johan Ogilwie 1675 1709
Alexander Ogilwie 1668 1703
Jakob Ogilwie 1671 1708
Johanna Katarina Ogilwie 1669 -
Georg Ogilwie 1667 1731
Georg Ogilwie 1600 1663
Jakob Ogilwie 1632 1681
William Ogilwie 1570 1612
Elisabet Ogilwie 1645 -
Margareta Ogilwie 1640 1677
Johannes Ogilwie 1635 -
Benedikt Ogilwie 1635 -
Patrik Ogilwie 1606 1674
Patrik Ogilwie 1690 1754
Sofia Elisabet Ogilwie 1690 -
Gustav Ogilwie 1685 1704
Kristina Ogilwie 1685 1773
Helena Ogilwie 1682 1752
Patrik Ogilwie 1678 -
Georg Ogilwie 1680 1715
Patrik Ogilwie 1645 1705
Eleonora Ogilwie 1696 1776

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ogilwie eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning