Personer med namnet Odhelius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Odhelius som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Odhelius

Namn Född Död
Thore Andreasson Odhelius 1690 -
Jakob Odhelius - -
Tulla Odhelius 1669 -
Katarina Elisabet Odhelius 1765 1797
Ericus Haquini Odhelius - -
Margareta Odhelius 1653 1693
Gunnur Odhelius 1595 -
Samuel Odhelius - 1747
Katarina Odhelius 1710 1776
Tore Odhelius 1705 1777
Lars Odhelius 1700 -
Elisabet Odhelius 1698 1756
Lars Odhelius 1664 1721
Tore Adolf Odhelius 1850 1890
Maria Lovisa Odhelius 1847 1853
Ernst Fredrik Odhelius 1844 1853
Johan Fredrik Odhelius 1805 1874
Lars Gustav Odhelius 1802 1827
Sven Mårten Odhelius 1797 -
Mårten Krum Odhelius 1756 1828

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Odhelius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning