Personer med namnet Odelberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Odelberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Odelberg

Namn Född Död
Brita Gustava Odelberg 1794 1870
Herman Teodor Odelberg 1880 -
Erik Tommy Odelberg 1952 -
Andreas Olofsson Odelberg 1862 1921
Olof Jonsson Odelberg 1832 1924
Anders Odelberg 1900 1990
Johan Odelberg 1897 1962
Olof Bernhard Odelberg 1894 1978
Sara Botilda Odelberg 1903 1903
Jonas Odelberg 1858 1941
Karl Herbert Odelberg 1909 1990
Olof Olofsson Odelberg 1767 1789
Anders Odelberg 1900 1990
Selma Selina Odelberg 1903 1973
Nils Halvardsson Odelberg 1771 1856
Viktor James Vilhelm Odelberg 1875 -
Anna Odelberg 1758 1810
Anders Odelberg 1814 -
Karl Olof Odelberg 1811 -
Johan Gustav Odelberg 1807 -
Anna Maria Odelberg 1806 -
Kristina Odelberg 1774 -
Maria Margareta Odelberg 1770 -
Johan Odelberg 1766 -
Johan Olsson Odelberg 1734 1811
Brita Johanna Odelberg 1780 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Odelberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning