Personer med namnet Nyblad

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Nyblad som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Nyblad

Namn Född Död
Axel Laurentius Nyblad 1874 -
Anna Olga Sofia Nyblad 1872 1938
Ivar Hugo Nyblad 1871 1945
Oskar Gustav Adolf Nyblad 1883 -
Helena Nyblad 1881 1881
Karl Gunnar Nyblad 1880 -
Hulda Maria Nyblad 1877 -
Johan Magnus Nyblad 1876 -
Otto Antonius Nyblad 1875 -
Set Hjalmar Nyblad 1886 -
Knut Ossian Nyblad 1870 -
Ludvig Emil Nyblad 1868 1937
Otto Magnus Nyblad 1867 1874
Fredrik Teodor Nyblad 1866 1934
Olga Margareta Katarina Nyblad 1865 1944
Ludvig Teodor Nyblad 1840 1904
Johannes Andersson Nyblad 1769 1838

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Nyblad eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning