Personer med namnet Norlund

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Norlund som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Norlund

Namn Född Död
Margareta Johanna Norlund 1857 -
August Leonard Norlund 1846 -
Kerstin Solveig Norlund 1942 -
Aldor Severin Norlund 1937 -
Vivan Hjördis Fredrika Norlund 1933 -
Levi Alexander Norlund 1918 1991
August Vilhelm Norlund 1913 1971
Laura Serudia Norlund 1911 -
Johan Fridolf Norlund 1892 1974
Teolinda Charlotta Norlund 1900 1972
Gideon Leonard Severin Norlund 1898 1904
Dagny Fredrika Norlund 1902 1944
Edit Axelina Norlund 1909 -
Gideon Leonard Severin Norlund 1905 1983
Johan August Norlund 1876 1964
Judit Signhild Norlund 1907 1963
Katarina Augusta Norlund 1862 1904
Sven Leonard Norlund 1909 1995
Selma Karolina Norlund 1891 1961
Karolina Matilda Norlund 1844 1931
Samuel Norlund 1699 1706
Elisabet Norlund 1697 1698
Anna Beata Norlund 1694 -
Petter Norlund 1691 -
Katarina Norlund 1689 -
Brita Norlund 1687 -
Samuel Persson Norlund 1655 1708
Maria Samuelsdotter Norlund 1685 1716

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Norlund eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning