Personer med namnet Norling

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Norling som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Norling

Namn Född Död
Anna Josefina Norling 1880 1931
Helena Norling 1738 1801
Elna Norling 1769 1782
Kristoffer Norling 1755 -
Jonas Norling 1760 -
Anna Petronella Norling 1762 -
Kristina Norling 1731 1792
Kristoffer Norling 1727 1727
Petter Norling 1729 1788
Gertrud Norling 1734 1800
Kristiana Norling 1736 1825
Kristoffer Norling 1740 1740
Agneta Norling 1742 1742
Johanna Norling 1743 1821
Hedvig Norling 1745 1828
Johan Norling 1748 1748
Anna Maria Norling 1749 1810
Jonas Persson Norling 1702 1784
Anna Lisa Norling 1877 1920
Hilda Johanna Norling 1883 1902
Elin Helena Norling 1910 1991
Johan Hilding Norling 1900 1966
Per Daniel Norling 1875 1956
Märta Sofia Norling 1873 1885
Didrik Norling 1880 1882
Daniel Olofsson Norling 1746 1748
Margareta Olofsdotter Norling 1748 -
Olof Olofsson Norling 1745 1745
Kristina Olofsdotter Norling 1743 -
Johannes Olofsson Norling 1741 -
Daniel Olofsson Norling 1750 1776
Märta Didriksdotter Norling 1862 1916
Anna Lovisa Norling 1857 1859
Per Olof Norling 1855 -
Margareta Norling 1853 1952
Sofia Juliana Norling 1850 1909
Olof Norling 1848 1848
Jonas Didriksson Norling 1846 1929
Didrik Norling 1819 1905
Brita Inez Norling 1920 2013
Norling 1904 1904
Anna Albertina Norling 1901 1990
Jonas Erik Norling 1898 1971
Lars Olof Norling 1897 1976
Erik Norling 1870 1953
Lars Erik Norling 1933 1997
Anna Norling 1885 1959
Sven Gunnar Norling 1921 1992
Anna Lovisa Norling 1859 1907
Margareta Norling 1797 1875
Elisabet Norling 1751 1819
Katarina Norling 1685 -
Anders Johan Norling 1860 -
Signe Maria Norling 1894 1971
Anna Persdotter Norling 1675 1711
Johan Norling 1708 1765
Karl Andersson Norling 1650 1697
Johanna Katarina Norling 1797 1853
Vilhelm Helmer Norling 1889 -
John Herman Norling 1883 -
Elin Maria Norling 1881 -
Elis Norling 1861 1863
Johan Herman Norling 1855 -
Johan Norling 1810 1894
Margareta Nilsdotter Norling 1688 1741
Anna Margareta Andersdotter Norling 1707 1773
Andreas Laurentii Norling 1656 1736
Lovisa Amanda Norling 1838 1909
Edit Norling 1916 1988
Fredrika Laurentia Norling - -
Sven Adolf Norling 1785 1858
Anders Norling 1748 1805
Daniel Norling 1756 1757
Johan Larsson Norling 1754 1825
Olof Norling 1752 1752
Lars Johansson Norling 1710 1798
Olof Johansson Norling 1705 1776
Brita Vendela Norling 1760 1841
Margareta Elisabet Norling 1883 -
Melia Josefina Norling 1877 -
Johan Emanuel Norling 1875 -
Martin Bernhard Norling 1873 -
Josef Norling 1836 -
Kristina Karolina Norling - -
Andreas Norling - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Norling eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.