Personer med namnet Norlander

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Norlander som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Norlander

Namn Född Död
Olof Jönsson Norlander 1855 1931
Kerstin Elisabet Norlander 1931 2007
Anders Sture Norlander 1937 1982
Per Anton Norlander 1895 1964
Nils Åke Gerhard Norlander 1924 -
Ferdinand Vilhelm Norlander 1819 1852
Axel Porat Norlander 1883 -
Elin Norlander 1877 -
Anna Henrietta Sofia Norlander 1854 -
Johan Magnus Ture Norlander 1852 -
Olof Samuel Gunnar Norlander 1849 -
Lars Gustav Fredrik Norlander 1848 -
Karl Anders Henrik Norlander 1846 1916
Brita Johanna Elisabet Norlander 1844 -
Samuel Norlander 1799 1863
Olof Norlander 1798 1851
Lars Norlander 1797 1865
Johan Magnus Norlander 1795 1829
Maria Rebecka Norlander 1793 1797
Maria Rebecka Norlander 1789 1789
Brita Norlander 1787 1824
Maria Katarina Norlander 1776 1779
Maria Elisabet Norlander 1773 -
Johan Magnus Norlander 1771 1801
Maria Elisabet Norlander 1767 1772
Rebecka Norlander 1763 1763
Kristina Norlander 1761 1762
Peter Norlander 1759 1813
Johan Norlander 1757 1757
Johannes Norlander 1756 1756
Magnus Norlander 1723 1786
Kristina Rebecka Norlander 1764 1803
Karin Norlander 1875 -
Karl Valfrid Norlander 1927 -
Ester Frideborg Norlander 1925 -
Karin Hildur Norlander 1922 -
Fritz Erland Norlander 1921 1921
Gösta Hilding Norlander 1919 -
Svea Amelia Norlander 1918 -
Signe Augusta Norlander 1916 -
Per Elis Norlander 1915 -
Erik Holger Norlander 1913 -
Magreta Evelina Norlander 1912 -
Fritz Erik Norlander 1911 1911
Erik Norlander 1874 1956
Frida Kristina Norlander 1914 1997

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Norlander eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.