Personer med namnet Norgren

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Norgren som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Norgren

Namn Född Död
Gertrud Norgren 1920 2004
Anders Jonatan Norgren 1902 1994
Johan Magnus Norgren 1734 1759
Anders Norgren 1744 -
Edvard Norgren 1740 1781
Petter Norgren 1668 1738
Kristina Norgren 1774 1823
Karl Magnus Norgren 1782 -
Maria Elisabet Norgren 1781 -
Katarina Margareta Norgren 1779 -
Anna Kristina Norgren 1778 -
Ingrid Katarina Norgren 1776 -
Johan Norgren 1773 -
Anders Norgren 1771 -
Adolf Fredrik Norgren 1796 1801
Gustava Lovisa Norgren 1792 1792
Gustava Sofia Norgren 1791 -
Karolina Margareta Norgren 1788 -
Andrietta Lovisa Norgren 1787 -
Kristian Ludvig Norgren 1785 -
Noak Norgren 1783 -
Ingrid Katarina Norgren 1734 1767
Kristoffer Norgren 1746 -
Maria Elisabet Norgren 1748 -
Katarina Maria Norgren 1752 -
Göran Norgren 1744 -
Noak Norgren 1741 1798
Tomas Norgren 1738 1757
Annika Norgren 1733 1779
Anders Norgren 1697 1770
Petronella Norgren 1740 1827
Margareta Norgren 1875 1935
Per Sigvard Norgren 1909 1930
Sara Juliana Norgren 1907 1977
Lars Erik Gunnar Norgren 1903 1969
Karin Gunhild Norgren 1901 1958
Hulda Laurentia Norgren 1898 1975
Lars Norgren 1879 1957
Hjalmar Severin Norgren 1887 1975
Iréne Dagny Ingegärd Norgren 1922 2008
Axel Alexander Norgren 1892 1985
Signe Margareta Norgren 1905 1990
Hilma Karolina Norgren 1866 1911
Hans Bertil Norgren 1946 -
Per Norgren 1730 1792
Brita Persdotter Norgren 1759 1836
Karl Jakob Norgren 1710 1774
Lars Norgren 1767 -
Sven Norgren 1764 -
Katarina Norgren 1770 -
Kristina Norgren 1774 -
Anna Katarina Norgren 1777 -
Andreas Norgren 1779 -
Margareta Norgren 1783 -
Lars Norgren 1793 -
Anna Norgren 1787 -
Leonhard Norgren 1734 -
Vilhelmina Charlotta Norgren 1824 -
Karolina Norgren 1821 1830
Claes Vilhelm Norgren 1827 -
Sofia Norgren 1819 1819
Kristina Norgren 1815 -
Karl Johan Norgren 1813 -
Nils Norgren 1790 1868
Hedvig Norgren 1817 -
Anna Elisabet Norgren 1794 -
Magnus Norgren 1699 1759
Karl Fredrik Norgren 1853 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Norgren eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.