Personer med namnet Nordvall

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Nordvall som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Nordvall

Namn Född Död
Nils Gunnar Nordvall 1921 2003
Olof Helmer Nordvall 1884 1960
Sven Johan Arne Nordvall 1912 1994
Jonas Johansson Nordvall 1819 1888
Anna Nordvall 1858 1949
Gärda Vilhelmina Nordvall 1915 2003
Ida Helena Nordvall 1905 1989
Ivan Nordvall 1909 1994
Åke Bertil Nordvall 1906 1977
Gustav Yngve Nordvall 1905 1992
Linnéa Gustava Nordvall 1903 1979
Elsie Johanna Nordvall 1911 2002
Edit Josefina Nordvall 1912 1985
Gustav Axel Nordvall 1910 1978
Ester Johanna Nordvall 1908 2004
Einar August Nordvall 1906 1970
Anna Olivia Nordvall 1894 1977
Hilding Nordvall 1891 1936
Helga Viktoria Nordvall 1897 1986
Viktor Emil Nordvall 1879 1947
Axel August Nordvall 1877 1971
Gustava Karolina Nordvall 1875 1967
Ida Maria Nordvall 1873 1960
Klara Josefina Nordvall 1870 1947
Karl Johan Nordvall 1866 1902
Ulrika Johanna Nordvall 1864 1960
Karl Johan Nordvall 1862 1863
Oskar Fredrik Nordvall 1859 1882
Sofia Charlotta Nordvall 1857 1942
Frans Johan Nordvall 1856 -
Arvid Bernhard Nordvall 1881 1887
Frans Gustav Nordvall 1830 1934
Gustav Nordvall 1868 1916
Otto Leonard Nordvall - -
Johan Olsson Nordvall 1786 -
Ami Elisabet Nordvall 1897 -
Karl Nilsson Nordvall 1855 1909
Irma Desideria Nordvall 1896 1982

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Nordvall eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.