Personer med namnet Nordstrand

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Nordstrand som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Nordstrand

Namn Född Död
Brita Katarina Nordstrand 1751 1776
Anna Viola Elisabet Nordstrand 1890 -
Olof Nordstrand 1845 -
Johan Nordstrand 1844 -
Johan Olof Nordstrand 1843 -
Erik Nordstrand 1840 -
Erik Nordstrand 1839 -
Kristina Margareta Nordstrand 1838 -
Margareta Nordstrand 1836 -
Kristina Nordstrand 1835 -
Brita Nordstrand 1834 -
Märta Katarina Nordstrand 1833 -
Anna Magdalena Nordstrand 1831 -
Märta Katarina Nordstrand 1829 1830
Anna Magdalena Nordstrand 1828 1828
Erik Nordstrand 1827 1828
Olof Nordstrand 1809 1887
Anna Nordstrand 1805 -
Anders Nordstrand 1800 1817
Erik Nordstrand 1799 1850
Anna Nordstrand 1798 1798
Erik Eriksson Nordstrand 1768 1834
Brita Nordstrand 1803 1875
Nils Nordstrand 1714 1785
Johannes Nordstrand 1857 1857
Margareta Nordstrand 1853 -
Petrus Nordstrand 1852 1852
Johannes Nordstrand 1851 1852
Katarina Nordstrand 1849 -
Sigrid Nordstrand 1847 -
Johan Johansson Nordstrand 1817 1882
Eva Susanna Nordstrand 1783 -
Per Daniel Nordstrand 1781 -
Katarina Johanna Nordstrand 1779 1784
Jakob Uddo Nordstrand 1739 1820
Jakob Uddo Nordstrand 1742 1812
Daniel Nordstrand 1699 1699
Olof Nordstrand 1698 1700
Kristina Nordstrand 1695 1747
Daniel Nordstrand 1701 1775
Olof Nordstrand 1701 1763
Udde Olavi Nordstrand 1659 1711
Katarina Nordstrand 1693 1726
Anna Carina Nordstrand 1943 -
Leif Axel Torbjörn Nordstrand 1938 -
Nils Axel Nordstrand 1917 -
Edvald Nordstrand 1869 -
Edla Josefina Nordstrand 1900 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Nordstrand eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.