Personer med namnet Nordlander

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Nordlander som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Nordlander

Namn Född Död
Karin Ingrid Nordlander 1943 -
Nils Åke Nordlander 1941 -
Valborg Matilda Nordlander 1903 1993
Nils Gösta Daniel Nordlander 1901 1998
Ebba Sofia Nordlander 1898 1975
Irma Gunilla Nordlander 1905 1993
Bror Leo Nordlander 1870 1952
Nils Jonsson Nordlander 1854 1951
Gerda Elisabet Nordlander 1890 1977
Per Emanuel Nordlander 1887 1960
Carl-Johan Nordlander 1983 -
Carl Henrik Nordlander 1981 -
Carl Gustaf Ericsson Nordlander 1949 -
Erik Johannes Nordlander 1911 -
John Peter Nordlander 1888 -
Albertina Elisabeth Nordlander 1885 -
Anna Maria Nordlander 1883 -
Albertina Nordlander - -
Nils Johan Nordlander 1856 1889
John Algot Nordlander 1895 1977
Emma Nordlander 1875 1917
Enok Nordlander 1873 1895
Frans Nordlander 1868 1870
Anna Magdalena Nordlander 1866 -
Frans Nordlander 1861 1863
Brita Maria Nordlander 1859 1861
Anna Fredrika Nordlander 1859 1863
Fredrik Oskar Nordlander 1857 1861
Petter Nordlander 1855 -
Johan Erik Nordlander 1852 -
Per Olof Nordlander 1851 1851
Erik Johan Nordlander 1848 1851
Erik Olofsson Nordlander 1819 1896
Johanna Matilda Nordlander 1892 -
Oskar Rupert Nordlander 1890 1895
Hulda Helena Nordlander 1884 -
Karl Olof Nordlander 1853 1930
Ebon Marianne Nordlander 1930 -
Knut Birger Nordlander 1926 -
Kurt Lennart Nordlander 1923 -
Karl Allan Nordlander 1919 -
Karl Edvin Nordlander 1887 1954
Mona Birgitta Nordlander 1966 -
Hans Mikael Nordlander 1956 -
Rolf Tage Edvin Nordlander 1922 1983
Bo Örjan Nordlander 1950 -
Emerentia Nordlander 1839 1916
Lena Kajsa Nordlander 1854 1930
Nils Nordlander 1873 1873
Erik Nordlander 1841 1877
Anna Olga Katarina Nordlander 1901 1986
Berta Kristina Nordlander 1906 1983
Oskar Nordlander 1870 1934
Beda Kristina Nordlander 1878 -
Jonas Fridolf Nordlander 1875 -
Erik Botolf Nordlander 1880 -
Olof Nordlander 1840 -
Johan Valter Nordlander 1930 -
Johan Viktor Emanuel Nordlander 1901 -
Kristina Albertina Nordlander 1890 1986

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Nordlander eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.