Personer med namnet Nilsson

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Nilsson som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Nilsson

Namn Född Död
Truls Nilsson 1770 -
Anders Nilsson 1768 -
Kersten Nilsson 1700 -
Alf David Nilsson 1914 -
David August Nilsson 1891 1978
Birgitta Nilsson 1946 -
Monica Nilsson 1946 -
Bengt Sigvard Nilsson 1913 1970
Carl Hjalmar Nilsson 1877 1955
Nils Johan Nilsson 1873 1933
Per Nilsson 1762 -
Bengt Nilsson 1760 -
Lars Nilsson 1776 1847
Jon Nilsson 1772 -
Jöns Nilsson 1724 -
Olof Nilsson 1755 -
Björn Sigvard Nilsson 1940 -
Nils Erik Nilsson Sörlin 1850 1934
Jöns Nilsson 1779 -
Nils Nilsson Bold 1731 -
Mats Nilsson Rickan 1755 -
Johan Nilsson Rickan 1768 1834
Nils Nilsson Rickan 1765 1810
Petter Nilsson Rickan 1754 -
Nils Nilsson Rickan 1727 1809
Nils Nilsson 1766 -
Jonas Nilsson 1760 -
Henrik Nilsson 1758 -
Erik Nilsson 1757 1757
Petter Nilsson 1774 -
Nils Nilsson 1732 1804
Matts Nilsson - -
Karl Nilsson 1829 1829
Erik Nilsson 1737 1771
Lars Nilsson 1790 -
Petter Nilsson 1801 1855
Sven Nilsson 1763 -
Karl Nilsson 1757 -
Mats Nilsson 1754 -
Anders Nilsson 1615 1675
Bonde Nilsson 1530 1600
Bonde Nilsson 1530 -
Per Erik Nilsson 1908 1974
Jonas Olof Nilsson 1923 1923
Erik Sixten Nilsson 1920 -
Erik Olof Nilsson 1890 1965
Birgitta Irene Nilsson 1935 -
Per Nilsson - 1711
Anders Nilsson 1693 1753
Anders Nilsson 1717 -
Jonas Nilsson 1721 -
Jonas Nilsson 1730 -
Anders Nilsson 1793 1864
Jonas Nilsson Fägerdahl 1734 1809
Anders Nilsson 1665 1704
Nils Nilsson 1664 1719
Henrik Nilsson - -
Anders Emil Nilsson 1865 1951
Sven Nilsson Forslund 1866 -
Sven Nilsson 1865 1865
Jöns Nilsson 1863 -
Nils Petter Nilsson 1862 1867
Nils Nilsson 1833 1915
Sven Nilsson 1735 1783
August Nilsson 1851 1857
Erik Göran Nilsson 1847 1847
Karl Magnus Nilsson 1844 -
Nils Johan Nilsson 1842 -
Samuel Petter Nilsson 1835 -
Anders Gustav Nilsson 1836 1917
Johan Jan Nilsson Bank 1783 1833
Sone Nilsson 1695 -
Sten Nilsson 1605 1668
Jonas Nilsson 1741 1741
Lars Nilsson 1733 -
Nils Nilsson 1731 -
Lars Nilsson 1729 1731
Nils Nilsson 1791 -
Olof Nilsson 1781 -
Nils Petter Nilsson 1779 -
Olof Nilsson 1777 -
Olof Nilsson 1792 -
Lars Nilsson 1772 1859
Per Nilsson 1570 -
Sara Martina Nilsson 1886 1952
Anders Nilsson 1801 1844
Jon Nilsson 1647 1716
Johan Nilsson Wiklund 1833 -
Nils Nilsson 1805 1839
Erik Nilsson Wiklund 1834 1913
Rasmus Nilsson Hak 1802 -
Hans Nilsson Hak 1799 1862
Henrik Nilsson Werre - 1642
Per Nilsson 1837 1924
Nils Nilsson Bröms 1565 -
Agda Amanda Nilsson 1878 1952
Sven Nilsson 1744 -
Nils Nilsson 1751 1811
Erik Nilsson 1620 1695
Claes Tage Mikael Nilsson 1968 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Nilsson eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning