Personer med namnet Nerén

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Nerén som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Nerén

Namn Född Död
Ida Josefina Nerén 1885 1886
Ernst Gustav Nerén 1882 1886
Maria Leontina Nerén 1873 -
Astrid Viola Nerén 1911 -
Gustav Einar Nerén 1896 -
Ida Josefina Nerén 1893 -
Ernst Gunnar Nerén 1889 -
Oskar Emil Nerén 1886 -
Karl Albert Nerén 1881 -
Karl Gustav Nerén 1857 1912
Ann-Britt Linnéa Nerén 1929 -
Karl Göte Nerén 1925 -
Rut Ingrid Nerén 1922 -
Signe Dorotea Nerén 1921 -
Karl Göte Nerén 1918 1919
Nils Edvin Nerén 1915 -
Knut Edvin Nerén 1891 1969
Hans Sven Krister Nerén 1950 -
Knut Erik Nerén 1917 1997
Sigrid Maria Ulrika Nerén 1965 -
Bo Klas-Erik Nerén 1942 -
Clas-Mikael Nerén 1962 -
Hampus Mikael Nerén 2004 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Nerén eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning