Personer med namnet Myhrberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Myhrberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Myhrberg

Namn Född Död
Bengt Gunnar Myhrberg 1937 -
Karl Göran Myhrberg 1961 -
Susanna Margareta Myhrberg 1960 -
Anna Katarina Myhrberg 1959 -
Jan Olov Albert Myhrberg 1958 -
Elin Signe Marita Myhrberg 1957 -
Alvar Konny Myhrberg 1956 -
Lars Peter Myhrberg 1974 -
Anneli Kristina Myhrberg 1973 -
Sven Åke Myhrberg 1967 -
Karl Benny Myhrberg 1964 -
Siv Inger Myhrberg 1963 -
Eva Margareta Myhrberg 1961 -
Britt Ingela Myhrberg 1960 -
Kent Allan Myhrberg 1959 -
Ingrid Karin Teresia Myhrberg 1936 -
Karl Ragnar Myhrberg 1929 -
Ernst Harry Myhrberg 1931 2002
Sigrid Vilhelmina Myhrberg 1933 -
Erik Kenneth Myhrberg 1953 -
Ulla Kristina Myhrberg 1949 -
John Tommy Myhrberg 1948 -
Nils Göran Myhrberg 1946 -
Gunilla Margareta Myhrberg 1945 -
Gunhild Johanna Myhrberg 1921 1995
John Martin Myhrberg 1917 1961
Ernst Gustav Myhrberg 1903 1987
Stig Börje Myhrberg 1943 2007
Artur Herbert Myhrberg 1932 1986
Aina Elvira Myhrberg 1933 1937
Erik Albert Myhrberg 1936 1976
Berit Marianne Myhrberg 1940 -
Tage Alex Myhrberg 1942 -
Karl Allan Myhrberg 1937 -
Sonja Maria Myhrberg 1938 -
Arne Hubert Myhrberg 1931 -
Alvar Henning Myhrberg 1929 -
Henry Ingvar Myhrberg 1928 2004
Harry Ernfrid Myhrberg 1927 -
Inga Evelina Myhrberg 1926 -
Anders Albert Myhrberg 1892 1980
Karl Johan Myhrberg 1886 1949
Erik Oskar Myhrberg 1887 1962
Hilda Margreta Myhrberg 1890 1970
Anna Erika Myhrberg 1891 1910
Johanna Katarina Myhrberg 1898 1980
Johan Gunnar Myhrberg 1904 1984
Bo Arne Myhrberg 1938 -
Agnes Charlotta Myhrberg 1915 -
Johan Erik Myhrberg 1913 -
Ellen Teresia Myhrberg 1909 -
Johan Ragnar Myhrberg 1907 -
Erik Gustav Myhrberg 1900 1901
Johanna Augusta Myhrberg 1893 -
Karl Gunnar Myhrberg 1883 -
Johan Adolf Myhrberg 1880 1946
Johan Gustav Myhrberg 1860 1933
Karl Erik Myhrberg 1866 1948
Jan Erik Myhrberg 1833 1899
Rasmus Yngve Christian Myhrberg 1995 -
Filippa Nathalie Camilla Myhrberg 1999 -
Mats Yngve Christian Myhrberg 1965 -
Bo Yngve Myhrberg 1937 2019

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Myhrberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning