Personer med namnet Munter

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Munter som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Munter

Namn Född Död
Magnus Munter 1822 1895
Karl Teodor Munter 1906 -
Aina Elisabet Munter 1904 -
Svea Julia Munter 1901 -
Agda Helena Munter 1900 -
Hulda Malkina Munter 1897 -
Henrik Elias Munter 1892 -
Gerda Natalia Munter 1890 -
Axel Teodor Munter 1864 1945
Ingrid Sofia Munter 1895 1957
Maja Stina Munter 1793 1859
Johannes Munter 1788 -
Brita Kristina Munter 1816 1882
Margreta Munter 1895 1964
Nils Nilsson Munter 1788 1851
Bror Sune Leander Munter 1924 -
Rolf Bernhard Munter 1949 -
Munter - -
Ylva Kristina Munter 1952 -
Elly Monika Munter 1944 -
Mårten Eriksson Munter 1811 1864
Karl Gunnar Munter 1901 1959

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Munter eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning