Personer med namnet Munck af Rosenschöld

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Munck af Rosenschöld som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Munck af Rosenschöld

Namn Född Död
Nils Elof Munck af Rosenschöld 1789 1823
Brita Katarina Munck af Rosenschöld 1788 1864
David Munck af Rosenschöld 1786 1840
Maria Fredrika Munck af Rosenschöld 1784 1828
Gabriel Munck af Rosenschöld 1783 1867
Mattias Munck af Rosenschöld 1780 1814
Margareta Ulrika Munck af Rosenschöld 1778 1859
Per Munck af Rosenschöld 1777 1815
Eberhard Zakarias Munck af Rosenschöld 1775 1840
Kristina Eleonora Munck af Rosenschöld 1773 1803
Johan Mattias Munck af Rosenschöld 1815 1824
Maria Charlotta Munck af Rosenschöld 1813 1887
Eberhard Munck af Rosenschöld 1811 1869
Ulrika Fredrika Munck af Rosenschöld 1809 1882
Peter Samuel Munck af Rosenschöld 1804 1860
Johan Munck af Rosenschöld 1781 1843
Augusta Munck af Rosenschöld 1806 1856

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Munck af Rosenschöld eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning