Personer med namnet Muhr

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Muhr som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Muhr

Namn Född Död
Gillius Jansson Muhr 1758 1758
Margareta Jansdotter Muhr 1751 1751
Anna Jansdotter Muhr 1750 1750
Rebecka Jansdotter Muhr 1747 1834
Rebecka Jansdotter Muhr 1741 1741
Karl Jansson Muhr 1740 1740
Anna Jansdotter Muhr 1736 1737
Rebecka Jansdotter Muhr 1735 1738
Anna Jansdotter Muhr 1733 1734
Kristina Jansdotter Muhr 1730 -
Karl Jansson Muhr 1765 1765
Jan Jansson Muhr 1764 -
Petter Jansson Muhr 1763 1763
Gillius Jansson Muhr 1761 1762
Johan Gilliusson Muhr 1704 1766
Kristina Muhr 1719 -
Karl Muhr 1713 1751
Peter Gilliusson Muhr 1702 1738
Gillius Persson Muhr 1672 1751
Lars Persson Muhr 1669 -
Per Persson Muhr 1667 -
Måns Persson Muhr 1655 -
Per Larsson Muhr 1630 1679
Sara Jansdotter Muhr 1731 1817
Per Muhr 1788 1863
Sidonie Muhr 1818 1908
Peter Muhr 1676 1751
Johannes Muhr 1757 1757
Eleonora Muhr 1750 -
Jakob Muhr 1745 -
Johannes Muhr 1744 1744
Margareta Muhr 1742 1781
Mats Muhr 1704 1757
Anna Elisabet Muhr 1754 1819
Jonas Andersson Muhr 1759 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Muhr eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.