Släktnamnet Montén

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Montén som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Montén

Namn Född Död
Gertrud Sofia Margareta Montén 1917 2005
Fritz Gustav Albrekt Henningsson Montén 1881 1968
Sigrid Margareta Montén 1911 2004
Ingeborg Maria Montén 1913 1994
Astrid Sofia Montén 1915 1984
Henning Gerhard Montén 1918 2003
Gerd Marie Charlotte Montén 1927 -
Claes Göran Rudolf Montén 1879 1968
Karin Helena Montén 1924 2003
Anna Elisabet Montén - 1786
Henning Vilhelm Montén 1845 1918
Astrid Ulrika Solvind Montén 1999 -
Greta Lovisa Solvind Montén 1994 -
Ellen Johanna Solvind Montén 1992 -
Johan Patrik Nilsson Montén 1963 -
Gunilla Margareta Nilsdotter Montén 1936 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Montén eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning