Personer med namnet Modigh

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Modigh som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Modigh

Namn Född Död
Axel Simon Nathanael Modigh 1859 1927
Elsa Anna-Stina Modigh 1925 -
Per Andersson Modigh 1695 1718
Hans Staffan Lionel Modigh 1943 -
Aina Gunhild Modigh 1934 -
Otto Sigfrid Modigh 1928 2010
Sven Hjalmar Modigh 1926 -
Sara Kristina Modigh 1924 2014
Hans Konrad Modigh 1922 -
Gunnar Alexander Modigh 1919 -
Martin Algot Modigh 1918 -
Olov Gottfrid Modigh 1915 -
Alma Dorotea Modigh 1914 2009
Hans Mattsson Modigh 1884 1961
Ebba Modigh 1908 1991
Axel Sixten Hezekiel Modigh 1883 1959
Rut Kerstin Modigh 1914 1975

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Modigh eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning