Personer med namnet Mühlenbruch

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Mühlenbruch som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Mühlenbruch

Namn Född Död
Johanna Charlotta Mühlenbruch 1786 1839
Kristina Katarina Mühlenbruch 1783 1820
Karl Elias Mühlenbruch 1779 -
Beata Kristina Mühlenbruch 1758 -
Johanna Charlotta Mühlenbruch 1757 1789
Karl Diedrich Mühlenbruch 1754 1754
Johannes Mühlenbruch 1750 -
Johanna Charlotta Mühlenbruch 1748 1756
Abraham Mühlenbruch 1747 1766
Alexander Mühlenbruch 1746 1801
Anna Katarina Mühlenbruch 1743 1824
Johan Mühlenbruch 1640 1720
Mühlenbruch 1600 -
Petrus Mühlenbruch 1666 -
Johannes Mühlenbruch 1663 1693
Antonius Mühlenbruch 1658 -
Maria Kristina Mühlenbruch 1705 -
Anna Märta Mühlenbruch 1704 -
Karl Didrik Mühlenbruch 1722 1760
Ulrika Eleonora Mühlenbruch 1719 1757
Sofia Amalia Mühlenbruch 1717 1768
David Mühlenbruch 1680 1727
Helena Mühlenbruch 1673 1704
Kristina Mühlenbruch 1671 1704
Brita Mühlenbruch 1670 1735
Diedrich Mühlenbruch 1628 1712
Anna Mühlenbruch 1676 1711
Mühlenbruch 1704 1704
Mühlenbruch 1703 1703
Didrik Mühlenbruch 1702 1702
Helena Katarina Mühlenbruch 1715 1715
Didrik Johannes Mühlenbruch 1713 1714
Karl Alexander Mühlenbruch 1710 1768
Margareta Lucia Mühlenbruch 1709 1789
Claes Diedrik Mühlenbruch 1708 1708
Barbara Charlotta Mühlenbruch 1707 -
Anna Märta Mühlenbruch 1706 1778
Alexander Mühlenbruch 1675 1715

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Mühlenbruch eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning