Släktnamnet Lundbom

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Lundbom som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Lundbom

Namn Född Död
Karl Jakob Lundbom 1804 -
Fredrik Lundbom 1790 -
Anna Maria Lundbom 1790 1843
Anna Regina Lundbom 1788 -
Sara Kristina Lundbom 1785 -
Karl Gustav Lundbom 1783 1812
Karl Magnus Lundbom 1777 -
Maria Katarina Lundbom 1775 -
Olof Georg Lundbom 1772 1844
Katarina Lundbom 1752 -
Gabriel Lundbom 1750 1812
Olof Lundbom 1704 1754
Petronella Lundbom - -
Beata Pauline Lundbom 1827 1899
Anders Lundbom 1701 1776
Anders Lundbom - -
Karl Gustav Lundbom - -
Jacobina Wilhelmina Lundbom 1824 1909
Ingeborg Gudmundsdotter Lundbom 1665 -
Brita Gudmundsdotter Lundbom 1665 1667
Maria Gudmundsdotter Lundbom 1659 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Lundbom eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning