Personer med namnet Littorin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Littorin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Littorin

Namn Född Död
Eva Margareta Ingegerd Littorin 1932 -
Anna Olivia Littorin 1888 1975
Inger Margareta Littorin 1919 1989
Sture Gustaf Littorin 1918 2011
Gustaf Samuel Littorin 1886 1963
Eva Camilla Littorin 1952 -
Gustaf Sverker Littorin 1955 -
Sven Samuel Littorin 1925 -
Sven Otto Julius Littorin 1966 -
Rut Littorin - -
Per Adolf Littorin 1785 1818
Helena Margareta Littorin 1784 1784
Gustav Magnus Littorin 1781 1819
Bengt Samuel Littorin 1749 1831
Maria Elisabet Littorin 1788 -
August Bernhard Littorin 1839 -
Ingrid Littorin 1875 -
Krister Littorin 1879 -
Dagmar Littorin 1874 -
Alfred Teodor Littorin 1837 1905
Anton Ulrik Littorin 1802 1852
Hulda Maria Amalia Littorin 1841 1896

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Littorin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning