Personer med namnet Lindhagen

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Lindhagen som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Lindhagen

Namn Född Död
Hulda Augusta Fredrika Lindhagen 1833 -
Ulrika Karolina Josefina Lindhagen 1826 -
Margareta Jakobina Amalia Lindhagen 1826 -
Claes Albert Lindhagen 1823 -
Daniel Georg Lindhagen 1819 -
Karl Jakob Johannes Lindhagen 1817 -
Fredrik Israel Lindhagen 1815 -
Karl Israel Lindhagen 1789 1839
Daniel Lindhagen 1750 1819
Daniel Lindhagen 1709 1753
Fredrika Matilda Katarina Lindhagen 1814 -
Karl Oskar Leonhard Lindhagen 1812 -
Daniel Ulrik Lindhagen 1807 -
Margareta Charlotta Lindhagen 1804 -
Sofia Helena Lindhagen 1802 -
Mauritz August Lindhagen 1818 -
Maria Karolina Lindhagen 1809 -
Daniel Tiburtius Lindhagen 1776 1839
Nils Lindhagen 1909 -
Valborg Birgit Lindhagen 1908 -
Per Georg Lindhagen 1907 -
Fredrik Emanuel Lindhagen 1868 1936

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Lindhagen eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.