Personer med namnet Lindblad

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Lindblad som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Lindblad

Namn Född Död
Stig Torsten Fredrik Lindblad 1915 -
Fredrik Hjalmar Lindblad 1878 1945
Leif Otto Fredrik Lindblad 1918 1948
Christina Elisabet Leifsdotter Lindblad 1948 -
Erik Andreas Lindblad 1969 -
Åsa Karolina Lindblad 1966 -
Solvig Vera Lindblad 1929 -
Ove Birger Lindblad 1936 -
Fritz Edvin Harald Lindblad 1903 1989
Sigrid Inga-Lisa Lindblad 1930 -
Brita Helga Ingegärd Lindblad 1917 1995
Ingrid Kerstin Gustava Lindblad 1921 -
Astrid Maja Stina Lindblad 1925 2012
Karl Gustav Hjalmar Lindblad 1891 1976
Karl Gustav Lindblad 1828 -
Albin August Lindblad 1832 -
Anders Gustav Lindblad 1796 1833
Sven Lindblad 1875 -
Erika Lindblad 1871 1874
Axel Henning Lindblad 1865 1865
Maria Margareta Lindblad 1864 1932
Signe Lindblad 1870 1872
Arne Lindblad 1869 -
Axel Robert Lindblad 1830 1903
Anna Lindblad 1868 1953
Maj-Lis Dordy Lindblad 1938 -
Lindblad - -
Erik Rudolf Lindblad 1899 1974
Margit Lindblad 1917 2010
Viola Syrena Lindblad 1911 1954
Karl Erik Lindblad 1764 1768
Lindblad 1720 -
Anders Greger Lindblad 1955 -
Vendela Evelina Lindblad 1817 1878
Erika Birgitta Lindblad Ståhle 1944 -
Karna Lindblad 1863 -
Per Lindblad 1760 1822
Einar Engelbert Lindblad 1904 1971
Blenda Lindblad 1867 -
Kasper Lindblad - -
Lars Lindblad 1740 1804
Axel Göran Lindblad 1917 -
Karl Vilhelm Lindblad 1912 2004
Margit Lindblad 1908 -
David Harald Lindblad 1878 -
Per Axel Lindblad 1876 1936
Karl Ragnar Lindblad 1874 -
Claes Leonard Lindblad 1872 1880
Claes David Lindblad 1828 1897
Per Zakarias Lindblad 1825 -
Maria Lovisa Lindblad 1823 -
Peter Anders Lindblad 1794 1872
Johan Lorentz Lindblad 1771 1844
Anders Lindblad 1734 1817
Per Lorentz Lindblad 1766 1802
Anna Viktoria Lindblad 1869 1935
Erik Reinhold Lindblad 1911 1992
Rut Elisabet Lindblad 1908 1981
Per Reinhold Lindblad - 1962
Klas Mauritz Emanuel Lindblad 1900 1976
Gulli Lindblad - -
Lars Lindblad - -
Anna Helena Lindblad 1770 -
Anna Katarina Lindblad 1717 1782
Elise Persson Lindblad 1882 1956
Greta Elisabet Lindblad 1916 1959
Magnus Fredrik Bernhard Lindblad 1837 -
Jonas Lindblad 1784 -
Sven Lindblad 1781 1858
Bernhard Lindblad - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Lindblad eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.