Personer med namnet Lindbäck

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Lindbäck som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Lindbäck

Namn Född Död
Elof Helmer Lindbäck 1883 1959
Gun Anmarie Lindbäck 1947 -
Peter Lindbäck 1943 -
Nils Gustav Valentin Lindbäck 1920 -
Alma Maria Lindbäck 1916 1999
Rut Ingeborg Lindbäck 1913 -
Signe Elisabet Lindbäck 1910 1979
Anna Gunhild Lindbäck 1908 1991
Olga Augusta Lindbäck 1905 1983
Krister Sigfrid Lindbäck 1903 1989
Johanna Lindbäck 1872 -
Henrietta Lindbäck 1870 1877
Hjalmar Lindbäck 1874 1968
Sven Nilsson Lindbäck 1843 1875
Bernhard Andreas Lindbäck 1885 -
Olof Axel Lindbäck 1881 -
Israel Albert Lindbäck 1879 -
Emma Katarina Lindbäck 1877 1879
Anna Laurina Lindbäck 1874 -
Birgitta Kristina Lindbäck 1872 -
Johan Lindbäck 1870 -
Andreas Lindbäck 1867 1868
Emma Margareta Lindbäck 1887 -
Anders Lindbäck 1835 -
Jonas Algot Lindbäck 1898 -
Petrus Anselm Lindbäck 1905 1938
Jonas Petter Lindbäck 1868 1943
Artur Leopold Lindbäck 1886 1958

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Lindbäck eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.