Personer med namnet Lind

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Lind som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Lind

Namn Född Död
Gunhild Alfrida Lind 1905 1943
Lars Fredrik Lind 1750 1805
Måns Jonasson Lind 1680 -
Jennie Lovisa Cecilia Lind 1993 -
Sarah Anna Stephanie Lind 1991 -
Sten Olof Lind 1968 -
Emma Paulina Lind 2001 -
Alf Simon Lind 1999 -
Anna Josefin Lind 1993 -
Björn Viking Lind 2003 -
Carl Viking Lind 2001 -
Alf Stefan Lind 1964 -
Ulf Peter Lind 1968 -
Alf Gösta Lind 1940 -
Anders Eriksson Lind 1819 1904
Berta Ottilia Lind 1909 1992
Elisabet Lind 1635 -
Anna Christina Lind 1931 -
Christina Theophilia Lind 1765 1854
Kristian Lind 1699 -
Johan Petter Lind 1775 -
Ernst Robert Ludvig Lind 1837 1920
Lars Lind 1692 1764
Elisabet Andersdotter Lind 1699 1768
Madeleine Elin Lind Stjärnström 1995 -
Alfred Lind - -
Rina Emilia Lind 1895 1973
Brita Lind 1650 1702
Greta Cecilia Lind 1905 1943
Lennart Anders Lind 1973 -
Linnéa Maritha Lind 1968 -
Birgitta Ann-Kristin Lind 1965 -
Lars Roland Lind 1964 -
Gustaf Torbjörn Lind 1962 -
Gustav Lennart Lind 1934 -
John Lennart Lind 1923 1995
Alfred Axel Alarik Lind 1844 1898
Erik Nilsson Lind 1807 1864
Tor Sundvis Lind 1922 1999
Maria Katarina Lind 1854 1940
Cajsa Pia Cecilia Lind 1964 -
Ruth Signe Lind 1881 -
Regina Lind 1675 -
Erik Lind 1645 -
Margareta Andersdotter Lind 1630 1721
Brita Sofia Lind 1717 1794
Hans Lind 1685 -
Arild Lind - -
Niklas Lind - -
Björn Ola Lind 1963 -
Amanda Sofia Margareta Lind 1980 -
Samuel Jonsson Lind 1850 -
Gerd Lind 1927 -
Erland Lind 1721 1730
Erland Andersson Lind 1695 -
Naemi Gunilla Lind 1944 -
Jakob Lind 1698 1745
Petter Lind 1712 1767
Erik Lind - -
Olof Lind 1675 -
Katarina Lind 1706 1789
Elisabet Lind 1680 1723
Sven Lind - -
Måns Nilsson Lind 1688 1743
Ingeborg Lind - 1667
Anna Lind 1713 1767
Sara Lind 1707 -
Gertrud Lind 1715 -
Johan Lind 1645 -
Lars Pettersson Lind 1746 -
Ruth Dagmar Dorothea Lind 1927 1978
Olof Alfred Lind 1892 -
Emma Kristina Lind 1842 1881
Karolina Vilhelmina Lind 1861 -
Johan Albert Lind 1858 -
Gustav Andersson Lind 1806 1862
Emilia Albertina Lind 1856 1863
Lovisa Matilda Lind 1854 -
Per Erik Lind 1851 -
Karolina Vilhelmina Lind 1849 1856
Lars Vilhelm Lind 1847 -
Erik Lind 1844 1847
Erik Lind 1842 1843
Maria Katarina Lind 1840 -
Anna Kristina Lind 1837 -
Helena Katarina Lind 1833 1833
Jonas Karlsson Lind 1807 1885
Karl August Lind 1876 -
Lind 1897 1897
Alma Alfrida Lind 1889 -
Karl Oskar Lind 1885 -
Karl Johan Lind 1835 1920
Signe Lovisa Lind 1894 1947
Kristian Lind - -
Elna Birgitta Lind 1950 -
Oskar Vilhelm Lind 1913 1977
Olof Henrik Lind 1961 -
Anders Stefan Axel Lind 1966 -
Rolf Olof Lind 1936 -
Nils Olof Lind 1904 1981

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Lind eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.