Personer med namnet Lillie

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Lillie som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Lillie

Namn Född Död
Katarina Lillie 1635 -
Sidonia Lillie 1640 -
Kerstin Lillie 1639 1701
Maria Lillie 1635 -
Eufrosyne Lillie 1630 1678
Gabriel Lillie 1630 1665
Lars Lillie 1723 1725
Ulrika Eleonora Lillie 1721 1784
Bengt Lillie 1719 1719
Anna Katarina Lillie 1715 1718
Maria Benedikta Lillie 1717 1796
Katarina Ebba Lillie 1710 1711
Metta Magdalena Lillie 1709 1788
Karl Gustav Lillie 1757 -
Lovisa Eleonora Lillie 1756 1793
Sofia Gustava Lillie 1754 1817
Charlotta Benedikta Lillie 1752 1825
Fredrika Lillie 1750 1821
Bengt Gustav Lillie 1747 1751
Karl Abraham Lillie 1746 1751
Johan Otto Lillie 1745 1813
Claes Lillie 1708 1764
Ulrika Lillie 1748 1803
Marta Lillie 1585 -
Knut Lillie 1560 1630
Anna Knutsdotter Lillie 1560 -
Brita Lillie 1658 1668
Karl Johan Lillie - 1658
Johan Lillie 1658 1658
Katarina Kristina Lillie 1662 1729
Helena Lillie 1654 1727
Anna Lillie 1652 1729
Mauritz Lillie 1651 1710
Maria Lillie 1650 1671
Kristoffer Lillie 1689 1749
Metta Lillie 1687 1701
Claes Lillie 1685 1706
Margareta Maria Lillie 1679 1747
Erland Lillie 1676 1677
Bengt Lillie 1649 1699
Kristina Lillie 1723 1812
Anna Brita Lillie 1719 1805
Bengt Lillie 1718 1809
Maria Beata Lillie 1715 1745
Metta Lillie 1714 1776
Katarina Elisabet Lillie 1711 1750
Bengt Lillie 1709 -
Karl Lillie 1683 1749
Katarina Elisabet Lillie 1759 -
Jakob Lillie 1758 -
Magnus Lillie 1756 -
Fredrik Lillie 1752 1793
Brynte Lillie 1751 1821
Margareta Lillie 1750 -
Georg Otto Lillie 1749 -
Karl Lillie 1747 1787
Eva Elisabet Lillie 1746 -
Karl Georg Lillie 1745 1745
Karl Gustav Lillie 1745 1745
Hedvig Charlotta Lillie 1744 1828
Karl Georg Lillie 1712 1782
Agneta Karolina Lillie 1755 1810
Katarina Lillie 1681 1758
Maria Kristina Lillie 1754 1835
Axel Gustavsson Lillie 1603 1662
Knut Lillie 1695 1762
Johan Abraham Lillie 1675 1738
Karl Lillie - -
Johan Lillie 1630 1676
Knut Lillie 1625 -
Per Lillie 1624 1686
Agneta Lillie 1639 -
Katarina Lillie 1630 -
Knut Lillie 1594 1668
Johan Bengtsson Lillie 1610 1671
Karl Bengtsson Lillie 1608 1653
Knut Bengtsson Lillie 1606 1632
Bengt Bengtsson Lillie 1605 1632
Peder Bengtsson Lillie 1603 1659
Bengt Bengtsson Lillie 1602 1602
Agneta Bengtsdotter Lillie 1601 -
Kerstin Bengtsdotter Lillie 1599 1663
Agneta Bengtsdotter Lillie 1597 1598
Bengt Bryntesson Lillie 1568 1637
Katarina Magdalena Elisabet Lillie 1784 1852
Karl Gustav Lillie 1720 1763
Margareta Lillie 1624 1702
Truls Knutsson Lillie - -
Kristiern Knutsson Lillie - -
Jöns Knutsson Lillie - -
Margareta Lillie 1600 1645
Kristman Lillie 1595 1655
Knut Knutsson Lillie 1530 1596
Anna Katarina Lillie - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Lillie eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.