Personer med namnet Lillberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Lillberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Lillberg

Namn Född Död
Ingegärd Christine Lillberg 1949 -
John Gunnar Lillberg 1923 1979
Ulf Gunnar Lillberg 1960 -
Bo Axel Mauritz Lillberg 1954 -
Doris Margareta Lillberg 1949 -
Birgit Kristina Lillberg 1943 -
Gösta Axel Rudolf Lillberg 1909 1990
Anny Adela Lillberg 1913 -
Eva Lillberg 1774 1855
Sara Lillberg 1773 1775
Johanna Lillberg 1772 1812
Maria Elisabet Lillberg 1768 1769
Kristina Katarina Lillberg 1767 1772
Anna Lillberg 1766 1847
Hedvig Ulrika Lillberg 1782 -
Johan Georg Lillberg 1778 -
Kristina Elisabet Lillberg - -
Maria Charlotta Lillberg 1732 -
Karl Magnus Lillberg 1731 -
Peter Georg Lillberg 1729 1795

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Lillberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning