Personer med namnet Liljeqvist

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Liljeqvist som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Liljeqvist

Namn Född Död
Emma Lydia Hildegard Liljeqvist 1904 -
Per Truedsson Liljeqvist 1836 -
Maj Birgit Liljeqvist 1923 1998
Johan Fredrik Liljeqvist 1791 1809
Måns Liljeqvist 1754 1828
Frank Ossian Teodor Liljeqvist 1900 1985
Anna-Lisa Francis Linnéa Liljeqvist 1920 2000
Anna Sofia Liljeqvist 1852 1931
Tyra Olga Elisabet Liljeqvist 1887 1975
Ulla Birgitta Maria Liljeqvist 1925 -
Robert Verner Melker Liljeqvist 1894 -
Karl Fredrik Melker Liljeqvist 1865 1907
Kurt Fredrik Gustav Liljeqvist 1896 1996
Ulla Agnes Maria Liljeqvist 1939 -
Gustava Johanna Liljeqvist - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Liljeqvist eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning