Personer med namnet Liljegren

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Liljegren som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Liljegren

Namn Född Död
Åke Kurt Harald Liljegren 1920 -
Britta Elisabet Sofie Liljegren 1915 -
Erik Gustav Liljegren 1900 -
Hanna Gunhild Liljegren 1898 1970
Henning Ragnar Liljegren 1895 -
Eva Gertrud Liljegren 1892 1892
Hilda Katrina Liljegren 1890 -
Karl Gunnar Liljegren 1886 1947
Johan Henrik Liljegren 1852 1928
Hilma Ingeborg Liljegren 1887 1972
Edit Hildur Linnéa Liljegren 1916 -
Barbro Monika Liljegren 1947 -
Elsa Hildur Linnéa Liljegren 1913 2005
Elsa Birgitta Liljegren 1938 1995
Hans Christer Liljegren 1945 -
Signe Amalia Elvira Liljegren 1879 1918
Lovisa Liljegren 1809 -
Fredrika Liljegren 1815 -
Peter Liljegren 1775 1831
Hedvig Sofia Liljegren 1839 -
Jonas Petter Liljegren 1813 -
Kristina Maria Liljegren 1836 1926
John Harry Napoleon Liljegren 1896 1896
Hugo Gustaf Harald Liljegren 1891 -
Johan Harald Liljegren 1866 1923
Hildur Matilda Viktoria Liljegren 1894 1984

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Liljegren eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning