Personer med namnet Lekander

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Lekander som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Lekander

Namn Född Död
Karin Maria "Maja" Lekander f. Frank 1906 1987
Erik Alvar Lekander 1902 1978
Emma Malin Margaretha Lekander 1986 -
Linda Inglis Margaretha Lekander 1978 -
Margareta Astrid Ingeborg Lekander 1931 1995
Kerstin Margareta Lekander 1955 -
Jan Inge Hugo Lekander 1943 -
Ingrid Annbritt Lekander 1941 -
Kerstin Maj-Lis Lekander 1938 -
Hugo Evald Lekander 1904 1986
Anna Margareta Lekander 1812 1837
Eva Kristina Lekander 1834 -
Axel Vilhelm Lekander 1831 -
Frans Otto Lekander 1828 -
Maria Charlotta Lekander 1822 -
Gustav Lekander 1817 -
Lovisa Lekander 1816 -
Isak Lekander 1809 -
Eva Kristina Lekander 1805 1805
Anders Peter Lekander 1805 -
Bengt Lekander 1779 1857
Katarina Lekander 1788 -
Jonas Lekander 1757 1820
Amalia Lekander 1830 -
Jeanette Lekander 1828 -
Ella Lekander 1826 -
Amanda Lekander 1822 -
Hilda Lekander 1819 -
Fridolf Lekander 1815 -
Viktor Lekander 1814 -
Alfred Lekander 1812 -
Anders Lekander 1786 -
Maria Elisabet Lekander 1823 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Lekander eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.