Personer med namnet Lejon

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Lejon som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Lejon

Namn Född Död
Catharina Hansdotter Lejon till Lepas 1570 1627
Sara Lejon 1995 -
Sofia Lejon 1993 -
Nils Lejon 1762 1830
Pål Lejon 1774 1828
Kristina Andersdotter Lejon 1849 1890
Sara Maria Persdotter Lejon 1802 1871
Per Eriksson Nyström Lejon 1755 1821
Anna Helena Persdotter Lejon 1798 1879
Nils Johan Lejon Lindström 1871 1938
Elin Henrietta Lejon 1868 -
Ludvig Lejon 1876 1967
Nils Johansson Lejon 1829 1880
Kristina Lejon 1709 1800
Emilia Josefina Lejon 1830 -
Karin Maria Josefina Lejon 1903 -
Oskar Lejon 1869 -
Ludvig Lejon 1843 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Lejon eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.