Personer med namnet Leijonstolpe

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Leijonstolpe som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Leijonstolpe

Namn Född Död
Ture Leijonstolpe 1691 1750
Kristina Leijonstolpe 1701 1749
Anna Regina Leijonstolpe 1700 1765
Gustav Gabriel Leijonstolpe 1698 1736
Gabriel Tyresson Hadelin Leijonstolpe 1662 1710
Sofia Magdalena Leijonstolpe 1775 1849
Ulrika Leijonstolpe 1770 1779
Fredrika Leijonstolpe 1767 1768
Anna Maria Leijonstolpe 1766 1798
Beata Katarina Leijonstolpe 1763 1822
Jesper Ture Leijonstolpe 1762 1763
Karl Gabriel Leijonstolpe 1761 1783
Jonas Samuel Leijonstolpe 1759 1822
Märta Kristina Leijonstolpe 1757 -
Magdalena Charlotta Leijonstolpe 1740 -
Elsa Kristina Leijonstolpe 1737 1737
Karl Gustav Leijonstolpe 1736 1737
Claes Erik Leijonstolpe 1735 1735
Anna Katarina Leijonstolpe 1734 1814
Gabriel Leijonstolpe 1732 1768
Maria Sofia Leijonstolpe 1731 1748
Åke Leijonstolpe 1729 1804
Polykarpus Samuel Leijonstolpe 1696 1744
Teofila Leijonstolpe 1765 1837

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Leijonstolpe eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.