Personer med namnet Leijonhufvud

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Leijonhufvud som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Leijonhufvud

Namn Född Död
Gustav Alexander Leijonhufvud 1782 1859
Johan Leijonhufvud 1605 1625
Sten Leijonhufvud 1600 -
Erik Leijonhufvud 1596 -
Åke Leijonhufvud 1585 -
Brita Leijonhufvud - -
Erik Abrahamsson Leijonhufvud 1551 1616
Brita Leijonhufvud 1630 1650
Katarina Leijonhufvud 1628 1659
Abraham Leijonhufvud 1627 1676
Elisabet Leijonhufvud 1623 -
Anna Katarina Leijonhufvud 1657 1657
Ebba Margareta Leijonhufvud 1662 1662
Barbro Kristina Leijonhufvud 1658 1676
Abraham Johan Leijonhufvud 1657 1660
Karl Gustav Leijonhufvud 1655 1662
Sigrid Katarina Leijonhufvud 1654 1744
Anna Margareta Leijonhufvud 1653 1657
Gustav Karl Leijonhufvud 1651 1652
Katarina Leijonhufvud 1649 1649
Kristina Maria Leijonhufvud 1648 1724
Erik Leijonhufvud 1621 1662
Kristina Ebba Leijonhufvud 1675 1727
Knut Leijonhufvud 1674 1700
Axel Gabriel Leijonhufvud 1684 1739
Johan Abraham Leijonhufvud 1683 1684
Erik Gustav Leijonhufvud 1681 1689
Katarina Ingeborg Leijonhufvud 1679 1685
Anna Elisabet Leijonhufvud 1678 1680
Axel Gabriel Leijonhufvud 1650 1732
Eleonora Katarina Leijonhufvud 1735 1797
Ebba Gustava Leijonhufvud 1732 1812
Johan Nils Leijonhufvud 1729 1730
Karl August Leijonhufvud 1760 1841
Karl Vilhelm Leijonhufvud 1728 1760
Karl Niklas Leijonhufvud 1727 1727
Ulrika Beata Leijonhufvud 1726 1796
Abraham Johan Leijonhufvud 1724 1724
Kristina Charlotta Leijonhufvud 1722 1728
Erik Gustav Leijonhufvud 1721 1749
Charlotta Leonharda Leijonhufvud 1719 1804
Elsa Maria Leijonhufvud 1718 1786
Axel Gabriel Leijonhufvud 1717 1789
Karl Leonard Leijonhufvud 1686 1743
Hedvig Sofia Leijonhufvud 1788 1858
Katarina Charlotta Leijonhufvud 1783 1825
Erik Gabriel Leijonhufvud 1782 1848
Fredrik Georg Leijonhufvud 1787 1794
Abraham Leonard Leijonhufvud 1779 1839
Gustav Leijonhufvud 1778 1794
Elsa Maria Gustava Eleonora Leijonhufvud 1772 1791
Knut Henrik Leijonhufvud 1730 1816
Eva Karolina Leijonhufvud 1771 1855
Erik Oskar Karlsson Leijonhufvud 1863 -
Sebastian Leijonhufvud 1738 1818
Karl Sperling Leijonhufvud 1867 -
Abraham Leijonhufvud 1663 1702
Brita Leijonhufvud 1666 1712
Gustav Leijonhufvud 1831 1866
Gustav Eriksson Leijonhufvud 1597 1658
Ebba Charlotta Leijonhufvud 1654 1720
Beata Leijonhufvud 1626 1692
Margareta Leijonhufvud 1625 1645
Karl Erik Leijonhufvud 1700 1735
Ebba Leijonhufvud 1622 1651
Gustav Leijonhufvud 1701 1794
Abraham Eriksson Leijonhufvud 1583 1618
Karl Leijonhufvud 1773 1843

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Leijonhufvud eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.