Personer med namnet Ledin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ledin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ledin

Namn Född Död
Gun Marianne Ledin 1939 -
Johan Ragnar Ledin 1911 -
Maud Maria Ledin 1941 -
Anna Kristina Ledin 1981 -
Sandra Ledin 1979 -
Lars Gunnar Ledin 1946 -
Sture Emanuel Ledin 1948 -
Torsten Emanuel Ledin 1909 -
Lars Peter Ledin 1850 1861
Ingrid Kristina Ledin 1847 1848
Hans August Ledin 1858 -
Anna Kristina Ledin 1852 -
Anders Nilsson Ledin 1821 1880
Bror Gotthard Ledin 1901 1901
Syster Helena Ledin 1898 -
Anna Kristina Ledin 1895 -
John Ledin 1890 -
Nils Erik Ledin 1891 -
Nils Jonas Ledin 1856 1903
Ingrid Lovisa Margareta Ledin 1917 -
Jonas Ledin 1893 1982
Susanne Kristina Ledin 1961 -
Ann-Margret Ledin 1955 -
Folke Jonas Ledin 1926 -
Theo Folke Stikkan Ledin 1992 -
John Erik Tomas Ledin 1988 -
Tomas Folke Jonas Ledin 1952 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ledin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.