Personer med namnet Laurin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Laurin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Laurin

Namn Född Död
Karin Margareta Laurin 1965 -
Per Anders Gunnar Laurin 1929 2017
Erik Julius Gunnar Laurin 1900 1968
Ernst Oskar Clas Bertil Laurin 1921 2006
Mortana Lovisa Laurin 1762 -
Sara Katarina Laurin 1761 -
Mortana Lovisa Laurin 1758 1760
Mortana Lovisa Laurin 1757 1757
Magnus Albrekt Laurin 1756 -
Sofia Charlotta Laurin 1745 1823
Evert Laurin 1711 1783
Lars Filip Laurin 1708 1770
Karl Laurin 1697 1697
Adam Laurin 1694 1694
Johan Laurin 1693 1758
Margareta Helena Laurin 1692 -
Anna Kristina Laurin 1764 1796
Sofia Elisabet Laurin 1751 1785
Karl Laurin 1699 1756
Elsa Maria Laurin 1870 1939
Adolf Samuel Aron Laurin 1748 1818
Johan Karl Laurin 1790 1829
Maria Charlotta Laurin 1728 1806
Jakob Laurin 1772 -
Fredrika Laurin 1771 -
Kristina Albertina Laurin 1769 -
Modvig Laurin 1765 -
Hans Henrik Laurin 1761 -
Johan Laurin 1725 -
Anna Margareta Johansdotter Laurin 1757 -
Erik Gustav Laurin - -
Karl Erik Laurin 1699 -
Kristoffer Laurin 1698 -
Nils Laurin 1697 -
Ingeborg Katarina Laurin 1692 1782
Kristina Laurin 1666 1668
Samuel Laurin 1664 1665
Anna Laurin 1662 1710
Helena Laurin 1660 1663
Birgitta Laurin 1654 1675
Katarina Laurin 1652 1709
Margareta Laurin 1650 1695
Ingeborg Laurin 1648 -
Elisabet Laurin 1641 -
Erik Laurin 1645 -
Lars Laurin 1644 1672
Johan Laurin 1643 1698
Kristoffer Laurin 1642 1702
Johan Laurin 1663 1724
Sigrid Laurin 1565 -
Karl Petter Laurin - 1858

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Laurin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.